Thailand Business Pages (Thailand trade)

บริษัท สเวนเทค (ประเทศไทย) จำกัด

สินค้า

ติดต่อเรา

บริษัท สเวนเทค (ประเทศไทย) จำกัด
ที่อยู่ : 384/1 ซอยสุขุมวิท 68 ถนน สุขุมวิท
ต. บางนา อ. บางนา จ. กรุงเทพมหานคร 10260
เบอร์โทรศัพท์ : 02-398-8896-7,02-744-7086-8
โทรสาร : 02-398-7168
อีเมลล์ : swentechthailand@gmail.com
เว็บไซต์ : www.swentech.co.th
Contact Now

จำนวนผู้เข้าชม

ข้อมูลบริษัท

บริษัท :บริษัท สเวนเทค (ประเทศไทย) จำกัด
ประเภทธุรกิจ : จำหน่าย เครื่องจักร เครื่องบรรจุ เครื่องผลิต อาหารและยา พร้อมอะไหล่และบริการ นำเข้าเครื่องบรรจุภัณฑ์ เครื่องผลิตอาหาร ยา และเครื่องจักรอุตสาหกรรมนานาภัณฑ์ ให้บริการทั้งก่อนและหลังการขาย พร้อมทั้งจำหน่ายอะไหล่วัสดุสิ้นเปลืองต่างๆ
ที่อยู่ 1 :384/1 ซอยสุขุมวิท 68 ถนน สุขุมวิท ต. บางนา อ. บางนา จ. กรุงเทพมหานคร 10260
เบอร์โทรศัพท์ :02-398-8896-7,02-744-7086-8
โทรสาร :02-398-7168
อีเมลล์ :swentechthailand@gmail.com
เว็บไซต์ :www.swentech.co.th
เครื่องบรรจุภัณฑ์,สายพาน,ตะแกรงลำเลียง,น้ำยาสำหรับงานโลหะ,เครื่องบรรจุอัตโนมัติ,เครื่องบรรจุกึ่งอัตโ SWENTECH (THAILAND) LIMITED. บริษัท สเวนเทค (ประเทศไทย) จำกัด 2020-07-11 00:00:00